Spoedgevallendienst

Tijdens praktijkuren kunt u bij spoedgevallen ons telefonisch bereiken.
Bij voorkeur tussen 08:30-10:00 zodat de tandartsassistente voldoende gelegenheid krijgt om u zo goed mogelijk in te plannen.

Buiten praktijkuren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen contact opnemen met telefoonnummer: 0226-360229

Als u de telefoniste van de tandartsendienst belt, zal zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of de behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld.
Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgens doorverwijzen naar de dienstdoende tandarts.

Houdt u er rekening mee dat een consult in de avond- of weekenduren contant afgerekend moet worden. U krijgt een kwitantie mee die u achteraf bij uw verzekering kan indienen.