Uw rekening

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Fa-med B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden medici zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten en psychiaters.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Fa-med en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. Fa-med is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Indien u om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900 0885 (€ 0,18 per minuut) Indien u vragen heeft over uw nota kunt u contact opnemen met hetzelfde telefoonnummer of u kunt terecht op de speciale patiëntenwebsite van Fa-med.