Uw rekening

Omdat wij in onze praktijk liever met u dan met onze financiële administratie bezig zijn, hebben wij al onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden medici zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten en psychiaters.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven aan ons, Infomedics en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren. Indien u om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen, neem dan contact op met Infomedicsvia telefoonnummer 036-2031900. Indien u vragen heeft over uw nota kunt u contact opnemen met hetzelfde telefoonnummer of u kunt terecht op de speciale patiëntenwebsite van Infomedics.